Interview in Plus over de kwetsbaarheid

Gepost op: 8-06-2020

Voor het tijdschrift Plus een interview over kwetsbaarheid, in deze tijd een belangrijk onderwerp. Een hogere leeftijd is een van de factoren waardoor kwetsbaarheid kan toenemen. Maar er zijn veel meer factoren die bepalen hoeveel weerstand iemand heeft tegen ziekte en ongeluk. Het mooie is dat we veel van deze factoren zelf en eenvoudig kunnen beïnvloeden. Zodat iemand van 75 wellicht veel vitaler kan zijn dan iemand van 40!

06-2020 Kwetsbare oudere


Gepost op: 11-05-2020

VWS stelt opnieuw gratis Behandelpaspoorten beschikbaar

Vanwege groot succes stelt het ministerie van VWS opnieuw gratis Behandelpaspoorten ter beschikking voor zorgverleners! De vorige 10.000 stuks waren binnen 48 uur vergeven. Collega’s waren zonder uitzondering erg enthousiast over dit handvat om behandelwensen te bespreken met (kwetsbare) patiënten. Of om de paspoorten voor zichzelf te gebruiken, want dat bleek vooral van IC- en ambulancemedewerkers een vraag.

De nieuwe bestelling van het ministerie telt 35.000 paspoorten. Omdat collega’s in de tussentijd wel het aanvraagformulier voor gratis paspoorten zijn blijven invullen, zijn ook die 35.000 paspoorten al een heel eind vergeven. Dus als u nog niet eerder heeft besteld en geïnteresseerd bent, wees er snel bij.

De levering zal overigens even op zich laten wachten. Het paspoort wordt gedrukt en ingepakt in enveloppen en verstuurd door twee bedrijven waarvan meeste medewerkers vanwege Corona naar huis zijn gestuurd. Dus alles gaat iets minder snel als gewoonlijk.


Het Behandelpaspoort bij Op1

Gepost op: 14-04-2020

Zondagavond 5 april heeft specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet deelgenomen aan het tv-programma Op1. Aan de tafel bij Jeroen Pauw en Fidan Ekiz was het onderwerp van gesprek het belang van het bespreken van behandelwensen, waarbij het Behandelpaspoort op tafel lag. Diederik Gommers (voorzitter Nederlandse Vereniging Intensive Care) reageerde als arts heel positief op het Behandelpaspoort: “Het zou ons gigantisch helpen als in een paspoort staat wat een patiënt wel en niet wil.”

Daarnaast ging het in het gesprek ook over de plek van leeftijd in het bepalen van kwetsbaarheid; stel dat we straks in het ‘zwarte scenario’ terechtkomen en we aan de poort van de IC moeten gaan triëren. Kan dat op basis van de mate van kwetsbaarheid (en dus overlevingskansen/kansen op herstel)? Dit soort gesprekken moeten we nu met elkaar gaan voeren.

Het interview start op 2.50 in dit fragment

 

 

 

 

 


Onze praktijk in de Media

Gepost op: 18-03-2020

Sinds eind vorig jaar hebben de praktijk en het Behandelpaspoort veel publiciteit gekregen.
Wil je terugluisteren, kijken of lezen? Hier vind je de links:

Zembla (VARABNN) besteedt aandacht aan de praktijk en vraagt zich af: is dit de ouderenzorg van de toekomst?

Branddocters maakt een podcast over de praktijk ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

Omroep Gelderland over het Behandelpaspoort (te gast in uur 2).

EenVandaag (AVROTROS) over het Behandelpaspoort (vanaf 10.10 minuten).

Zorgvisie schreef een uitgebreid artikel over de praktijk.


Motie Tweede Kamer voor structurele financiering MESO

Gepost op: 18-03-2020

De Tweede Kamer heeft breed een motie aangenomen (ingediend door PvdA-er John Kerstens) waarin de minister wordt gevraagd te overleggen over de structurele financiering van de Multidisciplinaire Eerstelijnsouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde, dus de werkwijze van onze praktijk. Geweldige stap weer!

Artikel Zorgvisie 12 maart 2020.


Zembla filmt bij Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

Gepost op: 27-02-2020

Is dit de ouderenzorg van de toekomst? Met die titel maakte onderzoeksprogramma Zembla (BNNVARA) vorige week een reportage over onze praktijk en werkwijze. Het belang van multidisciplinaire samenwerking wordt mooi benadrukt. En ook onze lange zoektocht naar structurele financiering wordt duidelijk neergezet. Hopelijk geeft deze reportage onze zoektocht een flinke duw in de goede richting!

Bekijk hier de uitzending.

Bekijk ook onze vacatures
Ben je geïnspireerd door deze reportage? Wij zoeken een projectleider om onze werkwijze landelijk uit te rollen.


Behandelpaspoort nu te bestellen

Gepost op: 23-01-2020

Eind vorig jaar heeft specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet het Behandelpaspoort gelanceerd. Een boekje dat mensen als handvat kunnen gebruiken om hun behandelwensen te bespreken met hun huisarts en naasten, en deze wensen erin op te kunnen opschrijven. Bij het Behandelpaspoort zit een informatieboekje met uitleg over de belangrijkste termen en is eventueel te verkrijgen met een opbergmapje.

Het Behandelpaspoort is ontwikkeld door gebruik te maken van de jarenlange ervaring van de medewerkers van de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. Zij bespreken met iedere patiënt de behandelwensen. Zowel de medewerkers als de patiënten misten een goed document om hun wensen te bespreken en vast te leggen. Uit die behoefte is het Behandelpaspoort ontstaan.
U kunt meer lezen over het Behandelpaspoort op www.behandelpaspoort.nl. Ook kunt u hier een bestelling plaatsen of een lezing of adviesgesprek aanvragen.


“Wijk bij kwetsbare oudere soms af van hoe het hoort”

Gepost op: 11-10-2019

Interview met Ester Bertholet in Pharmaceutisch Weekblad 4 oktober 2019

Interview Pharmaceutisch Weekblad 4 oktober 2019


Ons Raadhuis als ‘tussenvoorziening’ nieuw concept in Nederland

Gepost op: 21-08-2019

Vorige week presenteerde EenVandaag een uitzending op tv en op de radio over Mieke Reijling, een vaste deelnemer van Ons Raadhuis. In beide uitzendingen vertelde Mieke hoe ze haar weg weer vond uit een sombere periode, mede dankzij Ons Raadhuis.

In de uitzending werd Ons Raadhuis een ‘buurthuis’ en ‘wijkcentrum’ genoemd, maar dat is eigenlijk niet de juiste benaming. Ons Raadhuis is ontwikkeld als een ‘tussenvoorziening’, wat zover wij weten een nieuw concept is in Nederland.

De tussenvoorziening blijkt in een behoefte te voorzien van een grote groep mensen. Opgezet voor ongeveer 35 ouderen per week, ontvangen we drie jaar na de opening wekelijks gemiddeld ruim 300 thuiswonende ouderen. Hiervan heeft zo’n 85% last van beperkingen als ‘slechter zien’, ‘moeilijker lopen’, ‘minder goed onthouden’. Twee verschillende onderzoeken tonen aan dat de ouderen die bij ons komen zich aanzienlijk minder (of niet meer) eenzaam en veel vitaler voelen.

Voor meer informatie kijk op www.onsraadhuis.com

 


Pleidooi voor aanpassing overheveling 1e lijn SO naar Zorgverzekeringswet

Gepost op: 27-06-2019

In het kader van de overheveling van de SO in de eerste lijn naar de Zorgverzekeringswet heeft minister Bruins kenbaar gemaakt op welke wijze hij dat van plan is te doen. Wij maken ons zorgen over twee punten in de wijze waarop de overgang vorm zou gaan krijgen. Daarom hebben wij een brief naar minister Bruins en zijn collegae geschreven:

1. Het ‘eigen risico’ zou ook gaan gelden voor de patiënten die de huisarts naar de SO in de eerste lijn verwijst. 

Als specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn hebben veel te maken met kwetsbare, ‘zorgmijdende’ patiënten voor wie de aantasting van het eigen risico een dusdanige drempel is, dat zij onze zorg zouden afhouden. Met als gevolg suboptimale behandeling, onnodige verergering, meer crisissituaties en meer verwijzingen naar de tweede lijn.

2. Tevens stelt de minister dat de zorg van een SO niet ingezet kan worden voor patiënten met een Wlz-indicatie voor zorg, zonder verblijf en/of behandeling. Terwijl dit vaak juist de meer kwetsbare patiënten zijn.

Samengevat, pleiten wij voor de volgende aanpassing van de overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke groepen:

  • Uitsluiting van deze zorg van het eigen risico
  • Includering van ouderen met een Wlz-indicatie voor zorg (zonder verblijf en/of behandeling)​.Werken bij de meest innovatieve Praktijk Ouderengeneeskunde van ons land?

Gepost op: 18-06-2019

Sluit je als verpleegkundige aan bij Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet, de praktijk die als eerste de specialist ouderengeneeskunde als zelfstandige met een eigen team in de eerste lijn bracht.

Voor onze praktijk in Velp en Arnhem zijn we op zoek naar een Geriatrisch verpleegkundige die onze praktijk helpt uitbouwen. Voor meer informatie over deze kans zie de tekst onder ‘Vacature’.


Specialist ouderengeneeskunde valt straks onder Zorgverzekeringswet

Gepost op: 10-06-2019

In 2020 gaat de financiering van de specialist ouderengeneeskunde in de 1e lijn naar de Zorgverzekeringswet (ZVW)! Erg fijn dat deze ontwikkeling definitief wordt doorgezet. De Subsidiemaatregel Extramurale Behandeling (SEB) heeft hiertoe als opmaat gediend. En de vraag is nu of de SO op vergelijkbare wijze als in de SEB naar de ZVW gaat of dat er voor een andere of meerdere smaken gekozen gaat worden.

In Velp hebben we de SEB niet ingezet. Wel in Arnhem en omgeving, maar onze manier van werken bleek niet te passen in de SEB. We hopen natuurlijk dat het integrale tarief (de DBC’s) zoals wij die in Velp sinds 2012 inzetten uiteindelijk ook een structurele plek vindt in de ZVW. Met financiering volgens het SEB-model voor de lichtere problematiek en vragen en de integrale financiering voor de meer complexe en multidisciplinaire situaties.


‘Regelmatig praten over behandelwensen met zorgverlener belangrijk’

Gepost op: 21-05-2019

In het recente nummer van Medisch Contact was te lezen dat ‘het belangrijk is dat mensen over hun wilsverklaring praten met een zorgverlener’. Ook was een conclusie dat ‘een wilsverklaring geen doel op zichzelf is, maar een instrument binnen advance care planning’. De ontwikkelingen in Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet sluiten hier mooi bij aan.

In de loop van de tijd hebben wij een ‘behandelpaspoort’ ontwikkeld: een klein boekje met het uiterlijk van een paspoort dat mensen kunnen gebruiken als handvat om over hun behandelwensen te praten en waarin ze deze ook samen kunnen vastleggen. Het paspoort zal uitgereikt worden met een folder waarin we de gebruikte termen uitleggen.

Inmiddels ligt de eerste echte proefdruk bij de drukker klaar om gedrukt te worden! Zodra deze versie er is, volgt een nieuwe post.


Eerste stappen in landelijk uitrollen werkwijze Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

Gepost op: 3-05-2019

Eerste stappen in landelijk uitrollen werkwijze Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

Bij het ministerie van VWS vond afgelopen maand een bijeenkomst plaats over de visie en werkwijze van Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet (POGB). Naast Ester Bertholet zelf en ambtenaren van VWS, waren er ook mensen van de Nederlandse Zorgautoriteit NZA, koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en diverse zorgverzekeraars aanwezig. Het onderwerp was de visie en werkwijze van POGB en hoe de diverse partijen aan tafel een rol zouden kunnen spelen in de uitrol van deze werkwijze. Door al deze partijen is uitgesproken dat de werkwijze van de POGB een noodzakelijke aanvulling is op het aanbod in de eerstelijnszorg rondom ouderen.

Vervolgstap

De conclusie aan het einde van de middag was dat de eerste stap is om eenzelfde presentatie bij Zorgverzekeraars Nederland te geven. Het is ook duidelijk dat deze zorg niet in het huidige tarief past zoals dat nu in de subsidiemaatregel ‘extramurale behandeling’ is berekend. Een onderwerp om het in de volgende bijeenkomst (met ZN) over te hebben is of de DBC die de POGB heeft ontwikkeld de beste financiering is om de MESO-zorg (Multidisciplinaire Zorg met een Specialist Ouderengeneeskunde) te betalen. Ook zal VWS tot slot een vervolgbijeenkomst organiseren waarin de volgende stappen zullen worden besproken.


Bijeenkomst ministerie VWS over werkwijze Praktijk Ouderengeneeskunde

Gepost op: 8-04-2019

Woensdag 10 april organiseert het ministerie van VWS een grote bijeenkomst, waar naast VWS ook mensen van de NZA, ZINNL en vertegenwoordigers van de grootste zorgverzekeraars aanwezig zijn. Deze bijeenkomst is georganiseerd om de uitrol van de visie en de werkwijze van de Praktijk Ouderengeneeskunde te bespreken.

De Praktijk Ouderengeneeskunde haalde onlangs nog het nieuws vanwege een werkbezoek van minister De Jonge van Volksgezondheid. Een impressie van dit werkbezoek: https://rheden.nieuws.nl/nieuws/138097/minister-hugo-de-jonge-bezoekt-ons-raadhuis-velp/


Artikel Bijblijven ‘Kernelementen en resultaten van MESO in Velp’

Gepost op: 19-03-2019

Op 24 november 2015 verscheen dit artikel over de Multidisciplinaire Eerstelijnsouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde (MESO-zorg) in Velp in Bijblijven. Herma Barnhoorn (directeur Stichting Een Plus Samenwerking Velp) en Ester Bertholet (Specialist Ouderengeneeskunde en praktijkhouder te Velp) vertellen hierin uitgebreid over de unieke elementen en resultaten van de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet.

Artikel in Bijblijven


Brochure ‘De veertien kernpunten van onze aanpak’

Gepost op: 14-04-2016

In deze brochure vindt u de veertien kernpunten die de aanpak van de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet tot een succes maken.

Brochure kernelementen POGB


Artikel Gelderlander

Gepost op: 29-08-2015

Alweer even geleden, maar hier dan toch het artikel in de Gelderlander:

Artikel in de Gelderlander


Mooi artikel prof. Slaets

Gepost op: 29-08-2015

Een mooi artikel van geriater en hoogleraar prof. Slaets dat mij uit het hart gegrepen is:

Artikel prof. Slaets


Handreiking Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

Gepost op: 11-08-2014

Tweede druk

De tweede druk van de handreiking is binnen! Onderaan vind je de link naar de digitale versie. Maar mocht je het prettiger vinden om papier te lezen, dan kun je de boekvorm bij ons (gratis) bestellen. Een mailtje naar secretaresse Jolanda Konings volstaat: secretariaat@praktijkouderengeneeskunde.nl

Handreiking

In de handreiking ‘Multidisciplinaire ouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn’ beschrijven we hoe de praktijk tot stand is gekomen, welke keuzes we hebben gemaakt en waarom we bepaalde stappen hebben genomen. De handreiking hebben we geschreven omdat we graag onze ervaring willen delen met andere hulp- en zorgverleners die geïnteresseerd zijn in ons project en wellicht daar zelf een start mee willen maken. Het zou zonde zijn als andere mensen dezelfde zaken moeten uitzoeken en ervaren.

Handreiking 2e druk


Betaaltitel NZA gehonoreerd!

Gepost op: 7-05-2014

In juni 2014 liep de subsidie af die we hebben ontvangen uit de RVVZ-gelden, waarmee Menzis het mogelijk heeft gemaakt om 3 jaar lang (in)directe patiëntenzorg te financieren voor onze praktijk ouderengeneeskunde. Vanzelfsprekend willen we onze zorg aan ouderen graag voortzetten, daarom hebben we samen met Menzis begin dit jaar een aanvraag voor vervolgfinanciering ingediend bij de NZA. Deze is gehonoreerd tot 1 juni 2017. Het houdt in dat we een betaaltitel hebben gekregen waarmee we kunnen zelfontwikkelde DBC’s kunnen declareren bij de zorgverzekeraars.

Nu kunnen we weer 3 jaar verder bouwen aan de multidisciplinaire eerstelijnsouderenzorg met een praktijk ouderengeneeskunde in Velp. Net als de afgelopen jaren kunnen alle oudere mensen uit Velp naar ons verwezen worden door hun huisarts, ongeacht hun verzekering. Zij hoeven daar zelf geen kosten voor te dragen.

En natuurlijk hopen we dat het binnen deze 3 jaar voor elkaar komt dat een specialist (en praktijk) ouderengeneeskunde structureel in de eerste lijn kan werken en ook gefinancierd zal worden (uit de basisverzekering). Veel collega’s staan te popelen om op vergelijkbare wijze aan de slag te gaan. We gaan er hard aan werken!


Agenda in de lucht

Gepost op: 17-11-2013

Vanaf vandaag (17 november 2013) gaan we een agenda bijhouden, waarin we in ieder geval onze eigen activiteiten zullen aankondigen. Te beginnen met het jaarcongres van Verenso op vrijdag 29 november 2013, waar Ester Bertholet ook een presentatie zal houden met als titel ‘van onderzoek naar praktijk en weer terug’.


Kwartaalbijeenkomst praktijk ouderengeneeskunde

Gepost op: 10-11-2013

Wekelijks krijgen we van veel kanten aanvragen voor een werkbezoek, presentatie of informatief gesprek. We kunnen hier lang niet altijd op ingaan, omdat de patiëntenzorg altijd doorgaat en veel van onze aandacht en tijd vergt. Maar om een zo groot mogelijk deel van de belangstellenden toch tegemoet te kunnen komen, organiseren we vanaf volgend jaar ieder kwartaal bij ons in de praktijk een tweetal bijeenkomsten. Eén bijeenkomst waarin we algemene informatie geven en vragen kunnen beantwoorden en één bijeenkomst waarin we collega’s willen ondersteunen die ook een initiatief als de praktijk ouderengeneeskunde willen vormgeven. De eerste bijeenkomst is een open groep, de tweede zou een soort intervisiegroep kunnen worden. Alvast voor in uw agenda; de eerst volgende middag voor beide bijeenkomsten staat gepland op vrijdagmiddag 17 januari 2014. Opgeven of vragen via secretaresse Jolanda Konings: info@praktijkouderengeneeskunde


Uitzending EenVandaag

Gepost op: 23-06-2013

Afgelopen zaterdag (23 juni 2013) werd in EenVandaag aandacht gegeven aan de praktijk ouderengeneeskunde. De rol van het samenwerkingsverband Seps, de huisartsen en mijn collega’s in de praktijk was wel wat onderbelicht, maar het waren mooie portretten van een tweetal patiënten uit de praktijk. De uitzending is nog een keer te zien bij ‘Uitzending gemist’ of klik op de link hieronder:

http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/bezuinigingen-in-de-zorg/46263/specialist_aan_huis_houdt_ouderenzorg_betaalbaar?autoplay=1


Artikel Trouw 1 juni 2013

Gepost op: 6-06-2013

Afgelopen zaterdag 1 juni 2013  is in de Trouw een artikel over de praktijk ouderengeneeskunde verschenen:

Krantenartikel Trouw juni 2013


Publicatie van de handreiking

Gepost op: 14-05-2013

Vandaag is de handreiking ‘multidisciplinaire samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn’ verschenen. In dit boekje beschrijven we hoe de praktijk tot stand is gekomen, welke keuzes we hebben gemaakt en waarom we bepaalde stappen hebben genomen. De handreiking hebben we geschreven omdat we graag onze ervaring willen delen met andere hulp- en zorgverleners die geïnteresseerd zijn in ons project en wellicht daar zelf een start mee willen maken. Het zou zonde zijn als andere mensen dezelfde zaken moeten uitzoeken en ervaren.

De gedrukte versie reiken we uit als relatiegeschenk. Hieronder kunt u de pdf-versie vinden en downloaden:

andreiking multidisciplinaire ouderenzorg in de eerste lijn samen met een specialist ouderengeneeskunde


Koplopersprijs 2013 gewonnen!

Gepost op: 14-05-2013

Afgelopen middag hebben we de Koplopersprijs 2013 tijdens de Mertensdag gewonnen! Het is een traditie om tijdens deze dag projecten te nomineren die vernieuwend zijn, waar verschillende typen hulpverleners bij betrokken zijn en vanuit de dagelijkse praktijk zijn ontstaan. De Mertensdag is de gemeenschappelijke netwerkdag van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Dit jaar heeft de jury dus gekozen om ons deze prijs toe te kennen, wat een enorme opsteker is. Niet alleen voor de medewerkers van de praktijk, maar ook voor het hele samenwerkingsverband (Seps) waar we deel van uit maken.


De praktijk in het nieuws op TV Gelderland

Gepost op: 13-05-2013

Naar aanleiding van het bericht van de minister dat we komend jaar een van de pilots van ministerie van VWS worden, heeft TV Gelderland een nieuwsbericht gemaakt. U kunt deze uitzending terug zien door op onderstaande link te klikken:

http://content.omroep.nl/omroepgelderland/uitzendingen/video/2013/05/130503

(juli 2019. We zijn ons ervan bewust dat de link niet meer werkt. We hopen hier z.s.m. een oplossing voor te vinden.)

De minister wil onderzoeken welke vorm van (ouderen)geneeskunde nu het meest bijdraagt aan goede kwaliteit van leven en zorg zonder veel extra kosten te maken. In het nieuwsbericht zit jammer genoeg wel een vergissing: we zijn geen huisartsenpraktijk, maar een ouderengeneeskunde-praktijk. Maar het is een mooie rapportage geworden.


Praktijk ouderengeneeskunde wordt pilot minister Schippers!

Gepost op: 25-04-2013

Het project Velp,  inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn,  is opgenomen in de brief van minister Schippers waarin zij aangeeft welke proeftuinen en pilots zij wil volgen. Dat betekent dat deze praktijk ouderengeneeskunde het komende jaar nauw gevolgd wordt door het ministerie van VWS. Het ministerie wil onderzoeken welke vorm van (ouderen)geneeskunde nu het meest bijdraagt aan goede kwaliteit van leven en zorg zonder veel extra kosten te maken. De organisaties die daar het beste in slagen, maakt kans om te kunnen blijven bestaan met (dus) structurele financiering.


Praktijkondersteuner Fia Tammeling gestart

Gepost op: 13-04-2013

Per 1 maart is praktijk ondersteuner Fia Tammeling bij ons gestart. Fia is opgeleid en heeft lange tijd gewerkt als fysiotherapeut, maar heeft een aantal jaren geleden besloten haar hart te willen volgen en is de opleiding tot praktijkondersteuner ouderenzorg gaan volgen. Zij komt op dinsdag en vrijdag bij ons werken en zal zich vooral gaan bezighouden met de directe patiëntenzorg. Fia zal dus vaak als eerste naar een patiënt toe gaan om deze zo goed mogelijk in kaart te brengen. Nadat de arts vervolgens de diagnostiek heeft afgerond, is Fia degene die de behandeling/begeleiding gedurende een aantal maanden zal coördineren.


Specialist ouderengeneeskunde Marlies Blom is weer terug in onze praktijk

Gepost op: 13-04-2013

Halverwege vorig jaar liep Marlies Blom bij ons stage in de praktijk. Zij was toen al afgestudeerd arts en wilde zich verder specialiseren in de zorg voor ouderen. Tijdens haar opleiding tot ‘specialist ouderengeneeskunde’ liep zij 3 maanden met ons mee. Dat beviel van twee kanten zo goed, dat we haar gevraagd hebben om terug te komen nadat ze haar specialisatie had afgerond. Ondertussen is ze overigens ook nog gepromoveerd op een onderwerp in de reumatologie. Marlies werkt op vrijdag in onze praktijk.


Maatschappelijk werker Alphons Ensink versterkt sinds januari 2013 de praktijk

Gepost op: 22-01-2013

Begin januari 2013 is Alphons Ensink gestart in de praktijk ouderengeneeskunde. Alphons is zijn carrière gestart als maatschappelijk werker en is in de loop van zijn loopbaan meer in het management gaan werken. Hij heeft lange tijd gewerkt als maatschappelijk werker in Verpleeghuis Regina Pacis. De laatste jaren was hij manager van de paramedisch dienst in Verpleeghuis Regina Pacis, en van de (para)medische dienst in  Verpleeghuis Gelders Hof in Dieren. Daarnaast organiseert hij regelmatig het Alzheimercafé in Doesburg.

Alphons komt bij ons in de praktijk werken om een lijntje te leggen met de mensen die te maken hebben met ouderen waar veel zorgen om zijn ontstaan, maar die nog geen hulpverleners om zich heen hebben verzameld. Zo gaat hij bijvoorbeeld onderzoeken hoe de wijkagent, de politie en de woningbouwvereniging ons kunnen bereiken en wij hen kunnen ondersteunen. Daarnaast gaat Alpons mantelzorgers met elkaar in contact brengen en gespreksgroepen leiden. We zien erg uit naar de samenwerking met hem!


Onderzoek naar effect praktijk ouderengeneeskunde van start

Gepost op: 6-01-2013

Iedereen is natuurlijk erg benieuwd naar het effect van de praktijk ouderengeneeskunde op de gezondheid en het welzijn van de patiënten. Niet alleen wijzelf, maar ook de beroepsgroepen van specialisten ouderengeneeskunde en huisarten, zorgverzekeraars en zelfs de politiek heeft interesse getoond in deze praktijk. De afgelopen maanden hebben we van verschillende kanten mensen mogen ontvangen en presentaties over onze werkwijze gehouden.

Vanaf oktober 2012 wordt nu ook onderzocht welke effecten er daadwerkelijk zijn te meten, niet alleen bij de patiënten maar ook op de kosten die bespaard zijn doordat de mensen niet naar een verzorgings- of verpleeghuis zijn verhuisd en niet of minder naar een specialist in het ziekenhuis zijn verwezen. Eind 2013 verwachten we de resulaten bekend te kunnen maken.