Ga naar de inhoud

werkwijze

Onze werkwijze

De huisarts kan oudere patiënten verwijzen naar een medisch specialist in het ziekenhuis. Het is echter niet altijd nodig om door een medisch specialist in het ziekenhuis gezien en onderzocht te worden. Soms helpt het ook goed als er in de thuissituatie goed gekeken wordt naar een patiënt en alles eens rustig op een rijtje wordt gezet. Dat is wat de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet voor een patiënt kan doen.

Onze expertise

De praktijk bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde (artsen met expertise in de geriatrie), geriatrieverpleegkundigen en secretaresses. De artsen hebben zich gespecialiseerd in de medische zorg aan ouderen. Ook de verpleegkundigen hebben ruime ervaring met zorgverlening aan ouderen en met complexe gezondheidsproblemen.

De hele persoon in kaart

Als een huisarts een patiënt heeft verwezen, brengen de arts en de verpleegkundige deze persoon samen helemaal in kaart. Ze kijken niet alleen naar lichamelijke problemen, maar ook naar medicatie(gebruik), geestelijke problemen, of problemen met huishoudelijke zaken of op het gebied van dagbesteding of in de communicatie. Kortom: we zien de gehele mens.

Vervolgens stellen we een zorgplan op, dat we met de huisarts, de patiënt en eventueel de mantelzorger bespreken. Wanneer de arts van de praktijk ouderengeneeskunde de uitslag van het onderzoek met de patiënt bespreekt stelt hij/zij ook eventueel een behandeling voor. Die behandeling kan worden gestart door de huisarts, maar ook door de praktijk ouderengeneeskunde. De medewerkers van de praktijk ouderengeneeskunde evalueren dan regelmatig met de patiënten en de zorgverleners hoe de behandeling verloopt.

Al die tijd blijft de huisarts de hoofdbehandelaar van de patiënt. Voor alle kleine of acute klachten gaat de patiënt gewoon naar de huisarts. Buiten kantoortijden kan de patiënt bij noodsituaties de huisartsenpost bellen.

Oog voor mantelzorgers

Naast de directe zorg voor oudere patiënten, hebben we ook aandacht voor de mantelzorgers. We kunnen daartoe bijvoorbeeld een maatschappelijk werker betrekken welke zowel individuele gesprekken aanbiedt als gesprekken in groepsverband.

Geen eigen bijdrage

Overigens worden wij betaald via declaratie bij de diverse zorgverzekeraars en hoeft u zelf geen financiële bijdrage te betalen. Dit is een voorlopige regeling, voortkomend uit de Innovatiegelden en een betaaltitel van de Nederlands Zorgautoriteit (op voordracht van Menzis zorgverzekeraar). We werken er hard aan om deze vergoedingsstructuur structureel te laten zijn!