Ga naar de inhoud

Trajectzorg voor kwetsbare Patiënten

De NZa heeft 1 juli jongstleden een structurele betaaltitel voor ‘Trajectfinanciering Kwetsbare Patiënten’ gepubliceerd die ingaat per 1 januari 2025. Een grote opsteker voor Ester Bertholet en de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De praktijk, opgezet in 2011 in Velp, is jarenlang gefinancierd met incidentele financieringsvormen. De nieuwe betaaltitel biedt ruimte en mogelijkheden om multidisciplinaire zorg op maat te bieden, samen met een SO.

Ester Bertholet, initiatiefnemer van de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet, en grondlegger van de Stichting MESO, ‘MESO-zorg (Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialist Ouderengeneeskunde) is vanaf nu niet langer meer een experiment maar een erkende vorm van zorg. We zien dat echt als een beloning voor het werk dat we al jarenlang doen.”

De betaaltitel is een algemene betaaltitel. Dat betekent dat ook andere initiatieven met de inzet van een SO ‘met medebehandeling’ met ingang van volgend jaar gefinancierd kunnen worden. De volgende stap is dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan werken aan het maken van goede afspraken om deze vorm van zorg in te gaan zetten.

Medisch Contact heeft inmiddels melding gemaakt van deze voor MESO-zorg zo belangrijke stap.
Artikel in Zorgvisie
De betaaltitel is te lezen op Overheid.nl.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Volg Ester Bertholet op Linkedin.