Ga naar de inhoud

Herhaalbaarheidsonderzoek

Onderzoeksbureau Significant heeft tussen 2020 en 2022 onderzoek gedaan in de drie MESO-pilots. Zij deed zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek op basis waarvan zij heeft vastgesteld dat de herhaalbaarheid van de resultaten van Velp in deze pilots is aangetoond. Met andere woorden ook onder andere omstandigheden is het mogelijk positief effect te behalen op alle vier de quadruple aim aspecten. In het onderzoeksrapport laten ze zien wat de resultaten zijn, hoe deze zijn opgehaald en welke conclusies te trekken zijn.

In een tweetal factsheets zijn de resultaten in kaart gebracht.