Ga naar de inhoud

Praktijk ouderengeneeskunde wordt pilot minister Schippers!

Het project Velp,  inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn,  is opgenomen in de brief van minister Schippers waarin zij aangeeft welke proeftuinen en pilots zij wil volgen. Dat betekent dat deze praktijk ouderengeneeskunde het komende jaar nauw gevolgd wordt door het ministerie van VWS. Het ministerie wil onderzoeken welke vorm van (ouderen)geneeskunde nu het meest bijdraagt aan goede kwaliteit van leven en zorg zonder veel extra kosten te maken. De organisaties die daar het beste in slagen, maakt kans om te kunnen blijven bestaan met (dus) structurele financiering.