Ga naar de inhoud

Specialist ouderengeneeskunde valt straks onder Zorgverzekeringswet

In 2020 gaat de financiering van de specialist ouderengeneeskunde in de 1e lijn naar de Zorgverzekeringswet (ZVW)! Erg fijn dat deze ontwikkeling definitief wordt doorgezet. De Subsidiemaatregel Extramurale Behandeling (SEB) heeft hiertoe als opmaat gediend. En de vraag is nu of de SO op vergelijkbare wijze als in de SEB naar de ZVW gaat of dat er voor een andere of meerdere smaken gekozen gaat worden.

In Velp hebben we de SEB niet ingezet. Wel in Arnhem en omgeving, maar onze manier van werken bleek niet te passen in de SEB. We hopen natuurlijk dat het integrale tarief (de DBC’s) zoals wij die in Velp sinds 2012 inzetten uiteindelijk ook een structurele plek vindt in de ZVW. Met financiering volgens het SEB-model voor de lichtere problematiek en vragen en de integrale financiering voor de meer complexe en multidisciplinaire situaties.