Ga naar de inhoud

Pleidooi voor aanpassing overheveling 1e lijn SO naar Zorgverzekeringswet

In het kader van de overheveling van de SO in de eerste lijn naar de Zorgverzekeringswet heeft minister Bruins kenbaar gemaakt op welke wijze hij dat van plan is te doen. Wij maken ons zorgen over twee punten in de wijze waarop de overgang vorm zou gaan krijgen. Daarom hebben wij een brief naar minister Bruins en zijn collegae geschreven:

1. Het ‘eigen risico’ zou ook gaan gelden voor de patiënten die de huisarts naar de SO in de eerste lijn verwijst. 

Als specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn hebben veel te maken met kwetsbare, ‘zorgmijdende’ patiënten voor wie de aantasting van het eigen risico een dusdanige drempel is, dat zij onze zorg zouden afhouden. Met als gevolg suboptimale behandeling, onnodige verergering, meer crisissituaties en meer verwijzingen naar de tweede lijn.

2. Tevens stelt de minister dat de zorg van een SO niet ingezet kan worden voor patiënten met een Wlz-indicatie voor zorg, zonder verblijf en/of behandeling. Terwijl dit vaak juist de meer kwetsbare patiënten zijn.

Samengevat, pleiten wij voor de volgende aanpassing van de overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke groepen:

  • Uitsluiting van deze zorg van het eigen risico
  • Includering van ouderen met een Wlz-indicatie voor zorg (zonder verblijf en/of behandeling)​.