Ga naar de inhoud

Lunchbijeenkomst ‘crisisinterventies’

Bijeenkomst voor hulpverleners (huisartsen, SO’s, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, dementieconsultenten etc. ) uit regio Velp met als onderwerp ‘crisisinterventies in de ouderenzorg”. Welke wegen, welke procedures, welke hulpverleners?

Bob van Gelder (arts in verpleeghuis Heyendaal) zal samen met een collega een korte inleidende presentatie geven over de afspraken en regels zoals die er nu liggen. Vervolgens kunnen we met elkaar en aan de hand van casuïstiek in gesprek gaan over onduidelijkheden en struikelblokken in de dagelijkse praktijk.

Gezondheidscentrum te Velp van 12:45-13:30.

Van te voren opgeven bij Saskia van Schagen: schagen@nulleenplus.nl