Ga naar de inhoud

Eerste stappen in landelijk uitrollen werkwijze Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

Eerste stappen in landelijk uitrollen werkwijze Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

Bij het ministerie van VWS vond afgelopen maand een bijeenkomst plaats over de visie en werkwijze van Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet (POGB). Naast Ester Bertholet zelf en ambtenaren van VWS, waren er ook mensen van de Nederlandse Zorgautoriteit NZA, koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en diverse zorgverzekeraars aanwezig. Het onderwerp was de visie en werkwijze van POGB en hoe de diverse partijen aan tafel een rol zouden kunnen spelen in de uitrol van deze werkwijze. Door al deze partijen is uitgesproken dat de werkwijze van de POGB een noodzakelijke aanvulling is op het aanbod in de eerstelijnszorg rondom ouderen.

Vervolgstap

De conclusie aan het einde van de middag was dat de eerste stap is om eenzelfde presentatie bij Zorgverzekeraars Nederland te geven. Het is ook duidelijk dat deze zorg niet in het huidige tarief past zoals dat nu in de subsidiemaatregel ‘extramurale behandeling’ is berekend. Een onderwerp om het in de volgende bijeenkomst (met ZN) over te hebben is of de DBC die de POGB heeft ontwikkeld de beste financiering is om de MESO-zorg (Multidisciplinaire Zorg met een Specialist Ouderengeneeskunde) te betalen. Ook zal VWS tot slot een vervolgbijeenkomst organiseren waarin de volgende stappen zullen worden besproken.