Ga naar de inhoud

Betaaltitel NZA gehonoreerd!

In juni 2014 liep de subsidie af die we hebben ontvangen uit de RVVZ-gelden, waarmee Menzis het mogelijk heeft gemaakt om 3 jaar lang (in)directe patiëntenzorg te financieren voor onze praktijk ouderengeneeskunde. Vanzelfsprekend willen we onze zorg aan ouderen graag voortzetten, daarom hebben we samen met Menzis begin dit jaar een aanvraag voor vervolgfinanciering ingediend bij de NZA. Deze is gehonoreerd tot 1 juni 2017. Het houdt in dat we een betaaltitel hebben gekregen waarmee we kunnen zelfontwikkelde DBC’s kunnen declareren bij de zorgverzekeraars.

Nu kunnen we weer 3 jaar verder bouwen aan de multidisciplinaire eerstelijnsouderenzorg met een praktijk ouderengeneeskunde in Velp. Net als de afgelopen jaren kunnen alle oudere mensen uit Velp naar ons verwezen worden door hun huisarts, ongeacht hun verzekering. Zij hoeven daar zelf geen kosten voor te dragen.

En natuurlijk hopen we dat het binnen deze 3 jaar voor elkaar komt dat een specialist (en praktijk) ouderengeneeskunde structureel in de eerste lijn kan werken en ook gefinancierd zal worden (uit de basisverzekering). Veel collega’s staan te popelen om op vergelijkbare wijze aan de slag te gaan. We gaan er hard aan werken!