Ga naar de inhoud

Kwartaalbijeenkomst praktijk ouderengeneeskunde

Wekelijks krijgen we van veel kanten aanvragen voor een werkbezoek, presentatie of informatief gesprek. We kunnen hier lang niet altijd op ingaan, omdat de patiëntenzorg altijd doorgaat en veel van onze aandacht en tijd vergt. Maar om een zo groot mogelijk deel van de belangstellenden toch tegemoet te kunnen komen, organiseren we vanaf volgend jaar ieder kwartaal bij ons in de praktijk een tweetal bijeenkomsten. Eén bijeenkomst waarin we algemene informatie geven en vragen kunnen beantwoorden en één bijeenkomst waarin we collega’s willen ondersteunen die ook een initiatief als de praktijk ouderengeneeskunde willen vormgeven. De eerste bijeenkomst is een open groep, de tweede zou een soort intervisiegroep kunnen worden. Alvast voor in uw agenda; de eerst volgende middag voor beide bijeenkomsten staat gepland op vrijdagmiddag 17 januari 2014. Opgeven of vragen via secretaresse Jolanda Konings: info@praktijkouderengeneeskunde