Ga naar de inhoud

agenda 2020

30 januariEster Bertholet is één van de sprekers op het congres 'Fragiele Ouderen Thuis' dat gehouden wordt in De Basiliek te Veenendaal.
Meer informatie.
11 februariEster Bertholet geeft presentatie 'Professionals aan het woord: De specialist Ouderengeneeskunde' op het Zorgvisiecongres Ouderenzorg op de juiste plek in Hotel Utrecht.
Meer informatie.
19 maartIn 2020 verzorgt Ester Bertholet een Masterclass Eerstelijns Bestuurders.
Meer informatie.
25 septemberEster Bertholet verleent medewerking aan de themabijeenkomst 'Kwaliteit van leven in de laatste Levensfase' van ActiZ
19 novemberEster Bertholet is gastspreker op de virtuele bijeenkomst 'Duurzame Zorg aan Ouderen' van Vilans, landelijke kennisorganisatie voor de langdurige zorg.
Meer informatie.
25 novemberEster Bertholet en Petra Nas spreken op het congres Langer Thuis van VWS.
Meer informatie.