Ga naar de inhoud

agenda 2017

19 januariEster Bertholet levert een bijdrage aan de Masterclass Eerstelijns Bestuurders van de Universiteit van Tilburg
25 januariEster Bertholet zal spreken tijdens het huisartsen innovatie congres.
29 maartHoe bereik je ouderen? Ester Bertholet houdt een presentatie over Ons Raadhuis te Velp.
12 aprilEster Bertholet houdt een presentatie over Ons Raadhuis bij Probus in de Peerdestal in Ellecom.
4 meiTIjdens een studie bezoek door Oostenrijkers zal Ester Bertholet een presentatie houden over de werkwijze van de praktijk ouderengeneeskunde
30 meiEster Bertholet zal een workshop verzorgen tijdens de projectleidersbijeenkomst Meer Veerkracht langer Thuis
15 juniEster Bertholet zal tijdens de pitch over de specialist ouderengeneeskunde voor de cursus Zorg en Gemeente een presentatie geven.
21 juniTijdens het huisartsen Innovatiecongres zal Ester Bertholet een presentatie geven.
12 juliEster Bertholet zal een lezing verzorgen bij de taakgroep Pastoraat
19 septemberEster Bertholet zal een presentatie verzorgen over Ouderenzorg voor de toetsgroep
28 septemberEster Bertholet zal tijdens het symposium van Zorggroep Periscaldes een presentatie geven
9 oktoberEster Bertholet verzorgt een workshop congres Waardigheid en Trots
13 oktoberEster Bertholet zal spreken tijdens de landelijke AiOS dag voor specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, georganiseerd door de VASON. Het congres zal plaatsvinden in de Schola Medica in Utrecht. Zie het programma: www.vason.nl
27 oktoberEster Bertholet zal spreken tijdens de regiodag van de opleiding ouderengeneeskunde Nijmegen. Zij zal het gaan hebben over het werken in de 1e lijn als SO.
10 novemberEster Bertholet zal spreken tijdens het symposium Voltooid leven in de Walburgiskerk in Arnhem.
30 novemberEster Bertholet zal spreken tijdens het najaarcongres van Verenso 'specialist ouderengeneeskunde in the lead, de vrijblijvendheid voorbij. Zie www.verenso.nl
6 decemberEster Bertholet zal spreken tijdens het symposium UNO-UMCG in MartiniPlaza in Groningen. Het UNO-UMCG is een samenwerkingsverband van 15 ouderenzorgorganisaties (voornamelijk verpleeghuizen) in het noorden en oosten van het land en wetenschappers van het UMCG, met als doel om de ouderenzorg te verbeteren. Zie www.uno.umcg.nl
7 decemberVerena Böttcher zal een presentatie geven tijdens het scholingsplan van Onze Huisartsen. Dit betreft een scholing voor huisartsen & POH-GGZ. Zie: www.onzehuisartsen.nl