vacature praktijkmanager

vacature praktijkmanager Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

02-04-2021

De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet (POGB) te Velp, is de eerste zelfstandige praktijk ouderengeneeskunde in Nederland gevestigd in de eerste lijn.  

De afgelopen 10 jaar zijn prachtige en aansprekende resultaten met het door POGB ontwikkelde zorgmodel MESO-zorg (Multidisciplinaire Eerstelijnsouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde) behaald. De POGB praktijk groeit, inmiddels zijn er dependances in Arnhem geopend. De bewezen resultaten van het MESO zorgmodel heeft ook landelijke aandacht en een vervolg gekregen.

In 2020 is de Stichting MESO opgericht, met als doel het uitrollen van de werkwijze van de POGB over drie pilots in Nederland in de komende 2,5 jaar en het onderzoeken van de effecten aldaar. De herhaalbaarheid van vergelijkbare resultaten als de POGB in deze pilots kan een opmaat zijn voor structurele financiering.

Daarnaast zal Stichting MESO werken aan borging van kwaliteit voor de werkwijze. Dat alles in nauwe samenwerking met de directeur en praktijkmanager van de POGB.  

Wat vragen wij van jou?

POGB zoekt een enthousiaste praktijkmanager die het concept van de praktijk ouderengeneeskunde omarmt en een stevige rol wil spelen in de organisatie van deze bijzondere praktijk en diens uitrol in Stichting MESO.

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, aangevuld met kennis van en ervaring op het gebied van management en organisatie, bij voorkeur in een soortgelijke rol. Je hebt bij voorkeur ervaring binnen de (ouderen)zorgsector en in een managementrol.

Aantal uren

Vanaf 1 januari 2022 in de functie praktijkmanager voor POGB 24-32 uur per week.

Eventueel al vanaf 1 juli 2021 voor 8 uur per week in combinatie met de functie Inhoudelijk Projectleider Stichting MESO. Zie voor een profielbeschrijving en tijdspad de vacature Inhoudelijk Projectleider MESO (zwangerschapsvervanging voor 20 uur per week tot 1 januari 2022).

Deze unieke combinatie van functies maakt dat de nieuwe praktijkmanager POGB zeer goed geïnformeerd is over wat speelt in de MESO-pilots bij aanvang van de functie praktijkmanager POGB.

Wat ga je als manager bij ons doen?

  • Als praktijkmanager POGB leg je verantwoording af aan de directeur;
  • Je geeft leiding aan en coacht een team van circa 14 professionals: specialisten ouderengeneeskunde, (geriatrie) verpleegkundigen en secretariaatsmedewerkers;
  • Je bent integer, kunt goed luisteren en analyseren;
  • Je hebt een positieve houding in communicatie, coaching, samenwerking en PR. Je wilt niet alleen dat kwalitatief goede zorg geleverd wordt, maar ook dat mensen het leuk vinden om bij de POGB te werken;
  • Je bent in staat de directeur te faciliteren en adviseren in financiële afwegingen omtrent de bedrijfsvoering;
  • Je weet binnen je eigen en het netwerk van de POGB goed samen te werken op het gebied van bedrijfsvoering en wet-/regelgeving, zoals AVG voorschriften, WGBO, Kwaliteitseisen in de zorg;
  • Je draagt zorg voor een professionele uitvoering van personeelsbeleid in de volle breedte;
  • Je hebt brede ervaring en kennis van digitaal werken (intern Office en extern met zorgpartners) en vindt het leuk anderen hierin mee te nemen;
  • Je kunt op professionele en heldere wijze de praktijk vertegenwoordigen in de vele externe contacten zoals (para)medische zorgverleners in de 1e lijn en intramuraal, met de praktijkmanagers van huisartsen,  bestuur en projectleiders Stichting MESO, zorgverzekeraars, gemeentelijk diensten.

Salarisschaal

Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Het salaris wordt vastgesteld passend bij het profiel, opleiding en werkervaring.

Meer weten?

Maak een afspraak met ons, we gaan graag in gesprek met mensen die zich aangesproken voelen en nieuwsgierig geworden zijn door onze vacatures.

Indien je wenst te spreken over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Ester Bertholet, directeur praktijk POGB.

Zowel over de praktijk POGB als MESO zorg kun je nadere informatie vinden op internet: www.praktijkouderengeneeskunde.nl en www.mesozorg.nl

Uw schriftelijk sollicitatie voor de vacature praktijkmanager POGB kun je voor 19 april aanstaande richten aan:

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet
T.a.v. mevrouw Joke Wold, praktijkmanager
Rozendaalselaan 34-10
6881 LD Velp
Telefoon secretariaat: 026 369 0043
Of via email: j.wold@nullpraktijkouderengeneeskunde.nl

Hoe ziet de procedure er uit?

Op 4 mei vindt een gesprek plaats met de directeur en manager van POGB met de kandidaten die geselecteerd zijn voor de vacature van inhoudelijk projectleider MESO indien zij opteren voor het combineren van de functie met praktijkmanager POGB. Over het vervolg maken we in dit gesprek afspraken met elkaar.