Terug naar Agenda

Teamscholingsdag Ouderenpsychiatrie voor POH’ers

Ester zal op deze dag een presentatie houden over persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen en een workshop verzorgen ‘een simpel zorgplan van een complexe patient’