Terug naar Agenda

Presentatie voor MCC Leeuwarden

Presentatie voor de werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen van het MCC Leeuwarden via Skype-verbinding met als titel De rol van de specialist ouderengeneeskunde