Terug naar Agenda

2e coachingsgroep SO’s in de eerste lijn/bijeenkomst I

10.00-11.30: eerste bijeenkomst van de 2e coachingsgroep voor SO’s die zelf een praktijk willen starten

Voor meer informatie zie www.caransscoop.nl