Deze vacature is op 9 juli 2018 op deze website geplaatst.

De praktijk ouderengeneeskunde Bertholet (POG) biedt in nauwe samenwerking met de huisartspraktijken en andere eerstelijnsdisciplines integrale zorg aan (hoog) complexe ouderen. De praktijk is partner van de Stichting Een Plus Samenwerking.
Wij zijn op zoek naar een ervaren verpleegkundige (geriatrie) voor 24-32 uur per week ter aanvulling van het huidige team. De nieuwe collega dient bereid te zijn te werken in zowel de hoofdlocatie in Velp als in Malburgen, waarbij sprake is van een multiculturele patiëntencategorie.

Kernfuncties:

  • Diagnostiek: je inventariseert de situatie van de patiënt.
    Onderdelen: specifiek krijgen van hulpvraag van huisarts en ouderen middels het afleggen van huisbezoeken; inventariseren van problemen en behoeften op de 5 domeinen (somatisch, ADL, maatschappelijk, psychisch, communicatief); dossieranalyse. Je kunt een beknopt zorg-behandelplan opstellen met problemen, doelen en acties.  Je kunt behandeldoelen SMART formuleren. Je bent in staat tot adequate triage om vragen te geleiden naar de juiste hulpverlener of instantie.
  • Behandeling: Je hebt kennis van normale veroudering en van de meest voorkomende ziektebeelden bij ouderen. Je kunt een beknopte samenvatting geven van resultaten, onderzoek en behandeling. Je coördineert en communiceert met betrokken hulpverleners (mantelzorgers en professionals), zodat een samenhangend steun- en behandelsysteem wordt gevormd.
    Je kunt mantelzorgondersteuning bieden.
  • Coördinatie: je kunt patiëntenzorg coördineren en de bijdragen van afzonderlijke disciplines monitoren en evalueren. Je draagt bij aan het onderhouden en uitbreiden van ons netwerk.
  • Ontwikkeling: de praktijk ouderengeneeskunde is in ontwikkeling. Rol, taken, praktijkvoering, onderzoek, evaluatie en inbedding in de eerste lijn zijn onderdelen van het ontwikkelingsproces. De verpleegkundige maakt hier onderdeel van uit en draagt bij aan dit proces.

 

Info en solliciteren:

Salaris volgens functiegroep 8 of 9, CAO-Gezondheidscentra.
Het dienstverband is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
Meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Paulien Arends of Judith Verhoef, tel: 026-3690043.

Uw motivatiebrief met CV graag mailen naar: info@praktijkouderengeneeskunde.nl