De huisarts kan oudere patiënten verwijzen naar een medisch specialist in het ziekenhuis. Het is echter niet altijd nodig om door een medisch specialist in het ziekenhuis gezien en onderzocht te worden. Soms helpt het ook heel goed als er in de thuissituatie goed gekeken wordt naar een patiënt en alles eens rustig op een rijtje wordt gezet. Dat is wat de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet voor een patiënt kan doen.

De praktijk bestaat uit een arts, een verpleegkundige en een praktijkondersteuner, een maatschappelijk werker en een secretaresse. De arts heeft zich gespecialiseerd in de medische zorg aan ouderen. Ook de verpleegkundige heeft ruime ervaring met zorgverlening aan ouderen en met complexe gezondheidsproblemen.

Als een huisarts een patiënt heeft verwezen, brengen de arts en de verpleegkundige deze samen helemaal in kaart. Ze kijken niet alleen naar lichamelijke problemen, maar ook naar medicatie (gebruik), geestelijke problemen, problemen met huishoudelijke zaken, problemen op het gebied van dagbesteding of in de communicatie. Kortom: de gehele mens wordt gezien. Vervolgens wordt er een overzicht van opgesteld (een zorgplan) dat met de huisarts wordt besproken en vanzelfsprekend met de patiënt en eventueel de mantelzorger. Tijdens het overleg tussen de Praktijk Ouderengeneeskunde en de huisarts, sluiten ook de andere hulpverleners aan die betrokken zijn. Vervolgens bespreekt de arts van de Praktijk Ouderengeneeskunde dan de uitslag met de patiënt en kan eventueel een behandeling worden voorgesteld. Die behandeling kan worden gestart door de huisarts, maar ook door de praktijk ouderengeneeskunde. De medewerkers van de Praktijk Ouderengeneeskunde komen dan regelmatig bij de patiënten thuis en kunnen hem of haar een tijd lang intensief begeleiden.

Al die tijd blijft de huisarts de hoofdbehandelaar van de patiënt. Voor alle kleine of acute klachten gaat de patiënt gewoon naar de huisarts. Buiten kantoortijden kan bij noodsituaties de huisartsenpost worden gebeld.

Naast de directe zorg voor oudere patiënten, hebben we ook aandacht voor de mantelzorgers. Maatschappelijk werker Alphons Ensink biedt zowel individuele gesprekken als in groepsverband. Daarnaast legt Alphons contacten met organisaties als de gemeente, thuiszorgorganisaties, een woningbouwvereniging en de wijkagent. De mensen uit deze organisaties kunnen met vragen (via het algemene nummer van de praktijk) altijd op maandag bij Alphons terecht. Hij kan dan meedenken en zorgen dat de vraag op een goede plek terecht komt.

Overigens worden wij betaald via declaratie bij de diverse zorgverzekeraars en hoeft u zelf geen financiële bijdrage te betalen. Dit is een voorlopige regeling, voortkomend uit de Innovatiegelden en een betaaltitel van de Nederlands Zorgautoriteit (op voordracht van Menzis zorgverzekeraar). We werken er hard aan om deze vergoedingsstructuur structureel te laten zijn!