De huisartsen in Velp kunnen sinds eind 2011 patiënten verwijzen naar de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. Deze praktijk is opgericht door Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde (en voormalig huisarts). Het is voor het eerst in Nederland dat een specialist ouderengeneeskunde een zelfstandige praktijk is gestart in de eerste lijn. Velp heeft daarmee dus een primeur!

Ester Bertholet werkt in deze praktijk samen met verpleegkundigen, een maatschappelijk werker en secretaresses. Daarnaast werkt ze samen met de specialisten ouderengeneeskunde (arts) Verena Böttcher en Marlies Blom. Samen vormen zij het team ouderengeneeskunde dat bij de mensen thuis op bezoek gaat en wellicht een helpende hand kan bieden.

De meeste mensen op oudere leeftijd willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met de leeftijd komen vaak ook problemen die erg ingewikkeld kunnen zijn. Voor patiënten en mantelzorgers kan het dan lastig worden om overzicht te houden en goede beslissingen te nemen. De huisarts kent zijn of haar patiënten meestal lang en dat helpt om tot een afweging te komen in de hulp die nodig is.

Maar soms is het ook voor de huisarts moeilijk om alles wat er speelt goed af te wegen. Wanneer bijvoorbeeld een patiënt meerdere ziektes en medicijnen heeft die op elkaar inwerken. Of wanneer verschillende medisch specialisten betrokken zijn bij een patiënt en misschien verschillende adviezen worden gegeven. Soms ziet een patiënt er vanaf om nog langer naar het ziekenhuis te gaan.

Ook kan het zijn dan dagelijkse dingen om verschillende redenen niet meer goed lukken of de omgeving zich zorgen maakt. Soms spelen er problemen van het geheugen of is iemand somber geworden. Soms is een patiënt zich heel terughoudend gaan gedragen en weet de omgeving ook niet wat ze zouden moeten doen.

Vaak wordt de kwaliteit van leven steeds belangrijker. Belangrijker misschien wel dan de beste behandeling van een ziekte. Daarom is ons uitgangspunt dat wij de mensen “ondersteunen in het zolang mogelijk thuis blijven wonen, met zoveel mogelijk kwaliteit van leven!”