2019

18 januariEster Bertholet geeft een presentatie op de studiedag 'Velp als proeftuin'.
Meer informatie.
22 januariEster Bertholet geeft een presentatie over 'Ons Raadhuis' op de landelijke conferentie van het FNO 'Meer veerkracht, langer thuis'.
Meer informatie.
15 maartEster Bertholet geeft een presentatie op het zorgvisie congres 'Ouderenzorg op de juiste plek'.
Meer informatie.
21 maartEster Bertholet geeft een presentatie bij de Masterclass Eerstelijnsbestuurders aan de Universiteit Tilburg.
6 juniEster Bertholet geeft een presentatie bij de themabijeenkomst 'In de herfst van je leven' in de Elleboog in Nieuw Schoonoord te Velp. Organisatie: COSBO. Voor: alle senioren uit de gemeente Rheden en Rozendaal.
Meer informatie.
27 septemberEster Bertholet geeft een presentatie tijdens de receptie van Stichting de Elleboog, te Velp.
3 oktoberEster Bertholet geeft een presentatie tijdens de studiedag van de Guus Schrijvers academie over 'ouderenzorg in de eerste lijn'.
Meer informatie.
5 oktoberEster Bertholet wordt geïnterviewd op de carrièrebeurs van het KNMG voor het onderdeel 'Een bijzondere carrière'.
Meer informatie.
4 en 5 novemberEster Bertholet geeft een presentatie op het regiocongres van West Brabant / Zeeland van Verenso.
19 decemberEster Bertholet geeft onderwijs aan het Radboud UMC over de ontwikkelingen in de eerste lijn.

2018

25 januariEster Bertholet zal bij het congres "Acute verslechtering bij thuiswonende ouderen" aanzitten
3 maart Ester Bertholet zal een lezing geven tijdens het congres kwetsbare ouderen. Dit congres wordt georganiseerd door de Vereniging voor Jonge Apothekers. Het zal plaatsvinden in Culemborg.
4 maartEster Bertholet zal een lezing geven over Voltooid leven tijdens Oecomenische dienst in Dieren.
12 maartEster Bertholet zal deelnemen aan het debat van het humanistisch verbond.
22 maartEster Bertholet zal een bijdrage leveren tijdens de Masterclass Eerstelijns Bestuurders, 9e leergang, over complexe ouderenzorg. Locatie: Bilderberg Hotel Wolfheze
14 juniEster Bertholet zal een presentatie geven met thematiek de positie en het werk van een specialist ouderengeneeskunde in de cursus Zorg en Gemeente.
27 septemberEsther Bertholet geeft een presentatie tijdens het symposium ouderengeneeskunde aan de Leidse universiteit
13 novemberEster Bertholet spreekt op de geheugenpolidag aan de Hogeschool Domstad te Utrecht

2017

19 januariEster Bertholet levert een bijdrage aan de Masterclass Eerstelijns Bestuurders van de Universiteit van Tilburg
25 januariEster Bertholet zal spreken tijdens het huisartsen innovatie congres.
29 maartHoe bereik je ouderen? Ester Bertholet houdt een presentatie over Ons Raadhuis te Velp.
12 aprilEster Bertholet houdt een presentatie over Ons Raadhuis bij Probus in de Peerdestal in Ellecom.
4 meiTIjdens een studie bezoek door Oostenrijkers zal Ester Bertholet een presentatie houden over de werkwijze van de praktijk ouderengeneeskunde
30 meiEster Bertholet zal een workshop verzorgen tijdens de projectleidersbijeenkomst Meer Veerkracht langer Thuis
15 juniEster Bertholet zal tijdens de pitch over de specialist ouderengeneeskunde voor de cursus Zorg en Gemeente een presentatie geven.
21 juniTijdens het huisartsen Innovatiecongres zal Ester Bertholet een presentatie geven.
12 juliEster Bertholet zal een lezing verzorgen bij de taakgroep Pastoraat
19 septemberEster Bertholet zal een presentatie verzorgen over Ouderenzorg voor de toetsgroep
28 septemberEster Bertholet zal tijdens het symposium van Zorggroep Periscaldes een presentatie geven
9 oktober Zie www.waardigheidentrots.nl
13 oktoberEster Bertholet zal spreken tijdens de landelijke AiOS dag voor specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, georganiseerd door de VASON. Het congres zal plaatsvinden in de Schola Medica in Utrecht. Zie het programma: www.vason.nl
27 oktoberEster Bertholet zal spreken tijdens de regiodag van de opleiding ouderengeneeskunde Nijmegen. Zij zal het gaan hebben over het werken in de 1e lijn als SO.
10 novemberEster Bertholet zal spreken tijdens het symposium Voltooid leven in de Walburgiskerk in Arnhem.
30 novemberEster Bertholet zal spreken tijdens het najaarcongres van Verenso 'specialist ouderengeneeskunde in the lead, de vrijblijvendheid voorbij. Zie www.verenso.nl
6 decemberEster Bertholet zal spreken tijdens het symposium UNO-UMCG in MartiniPlaza in Groningen. Het UNO-UMCG is een samenwerkingsverband van 15 ouderenzorgorganisaties (voornamelijk verpleeghuizen) in het noorden en oosten van het land en wetenschappers van het UMCG, met als doel om de ouderenzorg te verbeteren. Zie www.uno.umcg.nl
7 decemberVerena Böttcher zal een presentatie geven tijdens het scholingsplan van Onze Huisartsen. Dit betreft een scholing voor huisartsen & POH-GGZ. Zie: www.onzehuisartsen.nl

2016

18 en 19 februariWorkshop tijdens Geriatriedagen
17 maartPresentatie 'Complexe Ouderenzorg'
2 april Presentatie tijdens huisartsenbeurs
5 aprilWorkshops door Judith Verhoef
7 aprilPresentatie door Ester Bertholet in Amsterdam
16 aprilPrettig ouderworden
21 aprilPresentatie door Ester Bertholet in Zevenaar
6 juniPresentatie kwetsbare ouderen
12 september Interview inzake onderzoek naar goede preventieve ouderenzorg
6 oktoberPresentatie door Ester Bertholet, Ergotherapie HAN
14 oktoberEerste Gericare lustrumsymposium
10 novemberPresentatie tijdens verensobijeenkomst
17 november Onderwijsprogramma Extramuralisering voor de volgende Aios